Иванчо и Марийка се срещат и...

Иванчо и Марийка се срещат и Иванчо я пита:
- Марийке, тая година имаше ли гаджета?
- Не, Иванчо, няма гаджета, само мъже има!