Честен отговор на глупав въпрос: - За...

Честен отговор на глупав въпрос:
- За какво ти е властта?
- За да крада...