Прасчо? - Да пух...

- Прасчо? - Да пух? - А... нищо! Радвам се, че те има, защото киселото зеле е станало...