Две приятелки си говорят: - Моят...

Две приятелки си говорят: - Моят мъж ме носи на ръце... - Аз пък не се напивам толкова много.