Чете с*ксолог лекция:
- По време на полов акт температурата на тялото се покачва с 1 градус.
В това време забелязва, че един студент спи. Отива до него, събужда го и му казва:
- Повторете това, което казах!
Студентът си разтъркал очите, огледал се неразбиращо и в този момент негов приятел му показва два разтворени пръста на едната ръка, а между тях трие пръст на другата ръка и накрая показва един вдигнат нагоре пръст!
- По време на полов акт температурата на тялото се покачва с един градус! - казва студентът.
- Е, добре! - отговаря преподавателят.
И продължава да чете:
- По време на полов акт при птиците температурата на тялото се повишава с два градуса.
В този момент забелязва, че същият пак спи и отново го кара той да повтори казаното. Приятелят му му показва същото, но този път вдига нагоре два пръста и накрая размахва ръце като криле.
Студентът си почесал брадата и изтърсил:
- По време на полов акт, за да се покачи температурата на тялото с 2 градуса, трябва така да чукаш, че чак перушина да хвърчи...