Влезли в един бордей трима селски момци-левенти. Мамчето пита първия:
- На тебе какъв е размера на члена ти?
- 30 см.
Мамчето пита прост*тутките:
- Е, момичета. Коя го иска?
Всичките 15 момичета отговорили в хор:
- Аз, аз!
Момчето си избрал една по свой вкус и отишли в едната стая. Мамчето пита втория:
- А твоя, какъв размер е?
- 20 см – отговорило второто момче.
Момичетата въздъхнали разочаровано, но работата си е работа. Трябва да се свърши. Момчето си избрало една и отишли в друга стая. Мамчето пита третия:
- А твоя размер какъв е?
- 12 см.
Никоя от момичетата не го пожелала, затова Мамчето казала:
- Заради престижа на фирмата всеки клиент трябва да бъде обслужен. Аз ще се заема.
Отишли в друга стая. След известно време се чули вопли, стонове, крясъци. След 10 минути Мамчето излиза преплитайки крака. Изтощена и разнищена отвсякъде:
- Глупак! Селяк! Члена трябва да се мери на дължина, а не на широчина!