Един млад отец постъпва в църква да води проповеди и изповедания. Идва една млада булка и се изповядва.
- Отче съгреших.
Попа пита:
- Кажи чадо с какво съгреши?
- Е па аз друг мъж погледнах.
Вади попа книгата "Прегрешения и наказания" и чете вътре:
- Друг мъж загледала!
Търси и казва:
- Друг мъж си погледнала две седмици пост и молитва.
Заминала си младата жена. Минало се време и след един месец идва отново.
- Отче много съм грешна.
Попа я пита:
- Е па тоя път с кво съгреши?
А тя му отвръща:
- Е па чужд мъж "циливах."
Отваря младият поп книгата и чете:
- Друг мъж "циливалаа," аха!
Намерил той и рекъл:
- За това прегрешение 2 месеца пост и молитва.
Тръгва си жената, минало се време и след 5 медеца пак отива при попа.
- Отче този път, ама много, много съм сгрешила.
Попа я гледа учудено и пита:
- Е па този път какво толкова много си съгрешила?
- Е па отче, на чужд мъж к*рец съм джвакала.
Попа отваря книгата чете, търси за джвакане на к*рец и нищо не намира и е рекъл:
- Ела утре да ти кажа.
Тръгнал той по коридорите към духовната библиотека, но докато си вървял срещнал по-стар и по-опитен отец, с по висок ранг и го запитал.
- Отче, да те питам за съвет да ми помогнеш!? Отче може ли да ми кажеш за джвакане на к*рец по колко сме давали.
Отецът спрял, замислил се, почесал се по главата и рекъл:
- Е па зависи, ако е лепа жена и по 100 лева сме даавали.