Как тръгват слуховете?
Излиза жената на Иван на улицата и казва на съседката:
- Добър ден!
Тя казва на Мария:
- Леле... днес видях жената на Иван и тя ми каза „Добър ден”.
Мария – на Елена:
- Чух, че жената на Иван едва-едва продумвала на някого...
Елена - на Веска:
- Мария ми каза, че жената Иван била нещо нервна...
Веска - на Петра:
- Чух, че жената на Иван била нервна нещо, сигурно има проблеми...
Петра - на Яна:
- Казаха ми, че жената на Иван имала големи проблеми, но се е затворила в себе си и не ги споделяла с никого...
Яна - на Мила:
- Чух, че жената на Иван направо е луднала от проблеми... Кредити и дългове сигурно...
Мила - на Сузана:
- Казаха ми, че жената на Иван била затънала с кредити. За какво ли е теглила толкова много пари?
Сузана - на Александра:
- Чух, че жената на Иван затънала с кредити до гуша и никой не знае за какво ги е теглила... Мисля, че сигурно е започнала да ползва наркотици...
Иван и Киро имали традицията заедно със съпругите си да играят веднъж седмично на карти. На една от поредните им семейни игри една от картите на Иван паднала под масата. Когато се навел да я вземе, той без да иска забелязал, че жената на Кирето не носи нищо под роклята си. Продължили си играта. След известно време Иван отива до тоалетната... и на излизане се сблъскал със жената на Кирето в коридора. Тя го пита:
- Хареса ли ти това, което видя под масата?
- О, да, много ми хареса!
- Ами срещу 200 лева можеш да го имаш! Кирил утре е втора смяна на работа... и ако дойдеш към два следобед, всичко ще е ОК!
На другия ден Иван пристига в два следобед, свършва работата... плаща 200 лева... и си заминава.
Вечерта Кирето се прибира от работа... и още от вратата се провиква към жена си:
- Скъпа, днес следобед идва ли Иван?
- Ами да... отби се за минутка.
- А даде ли ти 200 лева?
- "О, Господи! Той знае всичко!" - помислила си жената.
- Да, даде ми 200 лева.
- А, чудесно, щото преди обед мина и ги взе от мен назаем... като каза, че обезателно ще ги върне следобед.