Фокусник работил на един кораб. Понеже пътниците се сменяли постоянно,
фокусникът показвал винаги едни и същи фокуси. За негово нещастие
папагалът на капитана, гледайки го достатъчно пъти, научил всичките
му номера и започнал да разваля представленията му с викове от рода на:
"Не, не! Това не е същата шапка! Истинската е под масата..." или
"Погледни в джоба на гърба му... там е..." и т. н. издавайки тайната на
всичките му фокуси. Фокусникът бил бесен, но нямало какво да направи -
папагалът е на капитана. Веднъж корабът претърпял корабокрушение и по
чудо само фокусникът и папагала се спасили, и продължили да плават на
някакви останки от кораба. Фокусникът гледал злобно към папагала,
който също не откъсвал поглед от него. Накрая след седмица папагала не
издържал: "Е добре де, добре. Предавам се! Къде е кораба?"