Случайно да има някой, освен мен...

Случайно да има някой, освен мен, който НЕ Е печелил... от Националната лотария?