Всеки мъж трябва да има съпруга...

Всеки мъж трябва да има съпруга, защото иначе ще се пропие от щастие...