Той винаги ли така заеква...

- Той винаги ли така заеква?
- Не, само когато иска да каже нещо.