Знаете ли, че... Хлебарката може да преживее...

Знаете ли, че...
Хлебарката може да преживее 9 дни без глава и да умре от глад.