Ако жената има пръстен, значи най-вероятно...

Ако жената има пръстен, значи най-вероятно е омъжена. Ако има гердан, това нищо не значи. Ако има и пръстен, и гердан - омъжена е, но това нищо не значи!