Съдия пита обвиняемия. - Защо ударихте...

Съдия пита обвиняемия.
- Защо ударихте господин Петров?
- Защото след това той ме ритна.