Седи баба Пена на верандата и...

Седи баба Пена на верандата и скучае - сготвила, изпрала, нахранила кокошките. Дядо Пешо пасе двете кравички на поляната пред къщи. Изведнъж тя го вижда как бяга към къщи. Влиза той запъхтян и вика още от вратата:
- Бабо, събличай се, стана ми х*я!
Започнала баба Пена да сваля две фанели, дебели чорапи, гащи-страстоубийки. Дядото казва:
- Остави, докато те чакам ми спадна.
Върнал се той при кравичките, бабата се оправила, след половин час пак търчи:
- Пак ми стана, събличай се бързо!
Да, ама не. Докато свали половината дрехи х*ят пак увиснал. Връща се пак на полянката при кравите. Бабата решила да действа по-рационално. Съблякла се и чака. Вижда тя, че дядо Пешо търчи със всичка сила към къщи, баба Пена се надупила заднешком още в коридора и чака. Влетял дядото, спънал се в надупената баба и крещи:
- Давай бързо телефона да звъня в полицията. Мама ти стара еблива, ти тук докато мислиш само х*й, някой е откраднал кравичките...