С възникването на социалните мрежи се...

С възникването на социалните мрежи се роди още една илюзия за хората - че животът им и те самите са интересни за някого.