Мъжът се прибира вкъщти и вижда...

Мъжът се прибира вкъщти и вижда жена си как си събира багажа и пита.
- Къде отиваш?
А жената отговаря:
- Напускам те и отивам в Америка. Там плащтат 100 долара за това, което аз тук ти го давам без пари.
След това мъжът отива до спалнята и се върща с опакован багаж. Жената пита:
- Ти пък къде си търгнал?
А Мъжът отговаря:
- Идвам с теб.
- Защо - пита жената учудено.
А мъжът казва:
- Не бих пропуснал за нищто на света да видя как ще преживееш с 200 долара годишно.