Ако не можеш да ги убедиш...

Ако не можеш да ги убедиш, (п)объркай ги!