Чък Норис носи каска, когато кара...

Чък Норис носи каска, когато кара мотор, за да предпази земята от главата си.
В час по биология учат за морската флора и фауна. По едно време учителката пита учениците: - Знаете ли защо калканът е плосък? Всички мълчат и се оглеждат, само Иванчо вдига ръка. - Кажи, Иванчо, защо според теб калканът е плосък? - Защото го е опънал кита и калканът станал на вестник! – отговорил Иванчо. - Иванчо, как не те е срам, вън! Утре да доведеш баща ти или изобщо не ми се мяркай пред очите! На следващия ден бащата на Иванчо отива в училището. - Добър ден, госпожо, кажете какво има, някакъв проблем със сина ми? Учителката възмутена му разказала случката от предишнея час. - А вие, като сте учителка по биология, знаете ли защо на рака са му изпъкнали очите? – попитал бащата на Иванчо. - Ами не мога да кажа със сигурност, има някои теории по въпроса, но съвременната наука все още няма категоричен отговор на този въпрос – отвърнала изненадана учителката. - Ами тогава аз ще ви осветля по въпроса. На рака са му изпъкнали очите защото видял как китът опънал калкана!