Глобата е вид данък за...

- Глобата е вид данък за това, че си направил нещо погрешно, а данъкът е вид глоба за това, че си го направил правилно!