Аксиома 1: - Глупавият човек се учи...

Аксиома 1:
- Глупавият човек се учи от собствените си грешки.
Аксиома 2:
- Умният човек се учи от грешките на другите.
Следствие:
- Умните се учат от глупаците.