Един администратор се оплаква: - Сънувах, че...

Един администратор се оплаква:
- Сънувах, че плащах с банкноти от 128 лева, май е време да си взема отпуска.