Случи ми се нещо невероятно. Отидох...

Случи ми се нещо невероятно.
Отидох да си ожъна житцето на нивата и нали съм привърженик на ръчния труд, си взех сърпа. Като стигнах - кво да видя: една дива свиня се намърдала ама насред нивата и аз като кипнах и метнах сърпа по нея. Да, ама дръжката взе че улучи дупето.
Развъртя се пущината а насам, а натам и като се въртеше да си извади сърпа, ми ожъна нивата. Накрая се тръшна от умора, та хем ми свърши работата, хем и свинско ядохме. Невероятно, а?