Господин капитан, защо корабите носят...

- Господин капитан, защо корабите носят женски имена?
- Ако знаеше колко трудно се управлява кораб, нямаше да задаваш такива глупави въпроси...