Мъжете се делят на два типа...

Мъжете се делят на два типа:
- Такива, които нямат жена в живота си. И такива, които имат жена, но нямат живот...