И ти ли спа с...

- И ти ли спа с Мичето?
- Колкото и да ме боли, ще ти призная... да, братче...
- Е, нищо де... вярно е, че боли, но 5-6 инжекции и пак ше си пушка!