Ако има нещо спешно да се...

Ако има нещо спешно да се върши, ти легни да спиш. Когато станеш, ако някой друг го е свършил, значи наистина е било спешно. Ако не е свършено, значи не е спешно и може да почака още.