Каква е разликата между готвачът...

- Каква е разликата между готвачът и пед*раса?
- Че готвачът бърка в днешната манджа, а пед*раса във вчерашната!