Клиент към прост*тутка: - Правиш ли добре...

Клиент към прост*тутка:
- Правиш ли добре свирка?
- Толкова добре го умея, че вадя камъни от бъбреците!