Каква е приликата между жените и...

Каква е приликата между жените и медалите?
- Първо трябва да се бориш за тях, да ги спечелиш, а после ти увисват на врата!