Добрите момичета събират пари и отиват...

Добрите момичета събират пари и отиват на море. А лошите момичета отиват на море и събират пари.