Отишъл Зайо Байо в баничарницата...

Отишъл Зайо Байо в баничарницата:
- Имате ли 100 баници ?
- Не.
На другия ден пак отишъл.
- Имате ли 100 баници ?
- Не.
Решили да направят за него 100 баници.
На другия ден:
- Имате ли 100 баници ?
- Дааа !! (с радост)
- И сега как ще ги продадете .. :{ :D:D:D