Гъза, Пу*ката и Космите се събрали...

Гъза, Пу*ката и Космите се събрали и започнали да мислят начин как да накажат Х*я. Гъзът като най-голям дал идея:
- Пу*ко, като ти влезне ще го стиснеш здраво да не мърда, а вие косми хубаво ще го завържете, а аз ще викам полиция. Ок...!?
Да ама нищо не станало и затова се събрали да обсъдят грешките си. И гъзът ядосано ги почнал:
- Ти ма Пу*ко, като влезна що не го стисна?
- Ами аз тамън да стисна и той излезне и така..
- А вие Косми поне да го бяхте завързали.
- Ами точно да го вържеме и той хоп излезне. А ти Гъз като си толкоз отворен защо не извика полицията?
- Ами аз тамън да викна "ПОЛ...." и тряс едни М*де през устата!!!