Защо като отида на плажа...

- Защо като отида на плажа с тъмни очила, всички ме зяпат?
- Трябва и бански да си слагаш.