Ту-Варна, в час по Висша Математика...

Ту-Варна, в час по Висша Математика студент от залата се обажда:
- Г-не тази формула е много дълга.
Учителя се обръща към студента:
- Ако беше кебапче нямаше да кажеш че е дълго!