Ту-Варна, в час по Висша Математика...

Ту-Варна, в час по Висша Математика студент от залата се обажда:
- Г-не тази формула е много дълга.
Учителя се обръща към студента:
- Ако беше кебапче нямаше да кажеш че е дълго!
Добри, лоши или умни сте, момичета?

Добрите момичета чакат принца на белия кон, лошите - милионера с черен Мерцедес, а умните знаят, че и двата персонажа са измислени.

Добрите момичета спят с пижама, лошите - голи, а умните - в зависимост от ситуацията.

Добрите момичета търсят своите ерогенни зони, лошите ги знаят, а умните вярват, че неерогенни зони не съществуват.

Добрите момичета са верни на мъжа си, лошите - на любовника, а умните - на себе си.

Добрите момичета обичат всички деца, лошите - само пълнолетните, а умните - своите.

Добрите момичета не обличат миниполи, лошите обличат, че и без бельо, а умните не носят минипола на работа.

Добрите момичета се пекат на слънце с бански, лошите - топлес, а умните - на сянка.

Добрите момичета имат работа, лошите - спонсор, а умните - свой бизнес.

Добрите момичета вярват в чистата любов, лошите - в платената, а умните - в качествената.

Добрите момичета се обличат внимателно, лошите - предизвикателно, а умните - бързо.

Добрите момичета стават грижливи съпруги, лошите - вълшебни любовници, а умните - верни приятели.