Най-скъпото кафе в света, е разлятото...

Най-скъпото кафе в света, е разлятото върху лаптопа.