Мамо, приятелят ми ме покани...

- Мамо, приятелят ми ме покани да отида с него за риба!
- Hаправи си прическа и си избръсни краката!
- Наистина ли?! А аз глупачката цяла сутрин копая червеи...
Съпруг и съпруга си лежат в леглото през нощта. Съпругата казала: - Нещо ми се допуши… Отиди да ми купиш цигари! Съпругът неохотно станал и се облякъл. Излезнал навън, но всичко било затворено. Единствено барът бил отворен. Влезнал той, седнал на бара и си поръчал питие. До него седнало много красиво момиче. Тя също си поръчала питие. Започнали да си приказват. По едно време, тя го поканила да пият кафе в дома ѝ. Той се съгласил и отишли. Правили дълъг и страстен с*кс. В 6 часа сутринта, мъжът се събудил и си помислил: "Леле, жена ми ме изпрати да купя цигари…". Уплашен, той казал на момичето: - Имаш ли тебешир? - Да. - Дай ми го бързо! Момичето дало тебешира и загледала мъжа с интерес. Той намазал ръцете си с тебешира, целунал я и си тръгнал. Когато се прибрал вкъщи, съпругата му изпаднала в истерия: - Къде беше, животно? - Знаеш ли, скъпа, отидох да търся цигари, но всичко беше затворено. Погледнах - само барът беше отворен. Влезнах, седнах на бара и си поръчах питие. До мене седна една красива жена. Тя също си поръча питие. Говорехме си. Тя ми предложи да я изпратя до вкъщи. После ме покани да пием кафе. Аз се съгласих. След кафето правихме с*кс. В 6 часа сутринта се събудих с мисълта: "Леле, жена ми ме изпрати да купя цигари…" и след това си тръгнах. Съпругата бясна казала: - Хайде, покажи ми ръцете си! Мъжът показал виновно ръце си. Съпругата: - К*пеле такова, отново си играл билярд цяла нощ!