За да е успешен бракът Ви...

За да е успешен бракът Ви, жената не трябва да Ви глади ризите, а да Ви ги мачка!