Иванчо, отиди до съседа да...

- Иванчо, отиди до съседа да вземеш теслата, че ми трябва.
Връща се след малко Иванчо:
- Тате, съседа каза, че няма да я даде.
- Остави го, скръндза, ходи донеси нашата.