Защо на вратата на габровец...

- Защо на вратата на габровец има две шпионки?
- Горе, за да види кой идва, а долу за да види какво носи.