В книжарницата продавачът пита влезлия мъж...

В книжарницата продавачът пита влезлия мъж:
- Какво желаете? Нещо по-леко?
- Няма значение, аз съм с кола.