Как да разберем, че слон...

- Как да разберем, че слон е влизал в хладилника?
- По стъпките в маслото!
Вървят си трите мечета из гората, отивали да ядат боровинки. По едно вре ги среща зайо байо и има вика:
-Ей мечета, да ви е*а майката.
Разплакали се мечетата и хукнали към баба меца да й се оплачат:
- Мамо мамо сега ни срещна зайо байо и ни напсува... каза, е ще ни е*е майката.
Ядосала се баба меца:
-Ще му кажа аз на него... ако още веднъж ви напсува жив ще го одера...
На следващия ден отново мечетата тръгнали за боровинки, отново ги видял зайо байо и им рекъл:
-Ей мечета, ще ви е*а майката.
Те хукнали отново разплакани при баба меца и й казали, че пак зайо байо ги е напсувал. Ядосала се много баба меца и им рекла:
-Хайде покажете къде е да му дам един урок аз на него.
И мечетата я завели при мястото където бил зайо байо. Тя наточила зъби и хукнала да го гони, а зайо бягал ли бягал, по едно време баба меца взела да го настига. И тамън да го хване и се заклещила между две дървета. Зайо байо се спрял, отишъл при нея, погледнал я и рекъл:
-Абе бабо мецо, извинявай, нищо лично ама обещах на децата...