3 студенти при Св. Петър. Пита...

3 студенти при Св. Петър. Пита първият:
- От кой университет си?
- УНСС.
- Ти си бил в рая, сега отиваш в ада.
Пита вторият:
- От кой университет си?
- От СУ.
- Ти си бил в ада, отиваш в рая.
Пита третият:
- От кой университет си?
- От ТУ.
Свети Петър пребледнява, започва да заеква, пада на колене:
- Вие св. Инженер, отивате в ада, за да видите какво е рай!