Пътят към ада е павиран с...

Пътят към ада е павиран с мъжки ребра.