Сутрин, тишина в автобуса... Изведнъж се...

Сутрин, тишина в автобуса... Изведнъж се чува силен, кучешки лай от мобилния на мъж.
Той, нежно:
- Да, скъпа!