Мъж и жена се прибират с...

Мъж и жена се прибират с каруцата от полето. Жената казала на мъжа си:
- Кажи ми, че ме обичаш!
- Обичам та ма - разсеяно отвърнал мъжът.
- Моля те, кажи ми го пак - настояла жената.
- Обичам та, обичам - казал пак мъжът.
- Искам пак да ми го кажеш - простенала тя.
Мъжът се ядосал и се обърнал към нея:
- Мама ти стара, ставай от краставиците!
Хасан от махалата отишъл на гурбет в чужбина. Гладът вкъщи принудил Айше да стане прос*итутка.
Един ден влязъл някакъв в публичния дом, огледал хубаво всяка и си избрал Айше. Попитал за цената - казали му 50 лв. Качили се в стаята, правили каквото правили, изпотили се здраво. Непознатия оставил на Айше 100 лв. и си тръгнал.
На другия ден непознатия пак дошъл. Пак си избрал Айше. Пак попитал за цената - казали му 50 лв. Пак се качили в стаята, правили каквото правили, изпотили се здраво. Непознатия пак оставил на Айше 100 лв. и си тръгнал.
На третия ден отново дошъл и всичко се повторило по същия начин.
Непознатия пак подал на Айше 100 лв.
Едвам дишаща Айше го погледнала закачливо и му казала:
- Ти явно такава жена като мене и такова еб*не не си виждал, а!
- А, не съм виждал! - отговорил оня - Хасан ти изпраща 300 лв. по мен и много поздрави!