Докторе, помогнете ми! Моят мъж...

- Докторе, помогнете ми! Моят мъж експлоатира тялото ми всяка нощ, а и през деня продължава! И така всеки ден, седмици, месеци...
- И от какво сте недоволна!?
- Ами не ми остават нито сили нито време да си хвана и аз любовник като колежките..
Студент го скъсали на изпита и стои тъжен пред професора: - Вървете - казва професорът - пиша ви слаб наесен пак ще дойдете. Студентът: - А искате ли да строша чина с чело и ако успея, да ми пишете тройка? - Това е невъзможно. - Съгласен ли сте? - Давайте! Студентът строшава чина с чело. - Добре, вървете, пиша ви тройка. А искате ли да строша с чело стената, да изляза и пак да вляза и вие да ми пищете четворка? - Е, това вече е съвсем невъзможно. - Съгласен ли сте? - Давайте! Студентът строшил стената с чело, излязъл и пак влязъл. Професорът удивено: - Е, пиша ви четворка, вървете. - А искате ли да се изпикая върху вас и да замиришете на парфюм, ако се получи, пишете ми шестица! - Съгласен! Студентът се изпикал върху професора, той се помирисъл и казал: - Нещо не мирише много на парфюм. - Хм, вярно, че не мирише. Е, нищо и четворка ми стига.