Защо мъжете много лъжат!? - Защото...

- Защо мъжете много лъжат!?
- Защото жените много питат...