Влакът дълго пътува в тунел при...

Влакът дълго пътува в тунел при пълна тъмнина.
- Марийке, ако знаех, че е толкова дълъг този тунел, можехме да...
- Ама това не беше ли ти?